Eylül Ayı Askı İlanları

1-Kdz. Ereğli Ömerli Mahallesi 1270 ada 13 parselde imar planı değişikliği

14.05.2018 tarih, E.74992 sayılı Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yazısında Ömerli Mahallesi 1270 ada 13 parselin kamulaştırma kararının iptal edildiği belirtildiğinden, 06.07.2017 tarih, 2017-12/135 sayılı ve 04.01.2018 tarih, 2018-2/16 sayılı Meclis Kararlarının iptal edilerek parsel üzerindeki plan kararının “Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilecek Alan” olarak eski haline döndürülmesi şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

2-Kdz. Ereğli Belen Mahallesi’nde 6 Nolu 18. Madde uygulama alanı içerisinde imar planı değişikliği

6 Nolu 18. Madde uygulama alanı içerisinde kalan yapı adasında sehven E=1.30 olarak yazılan yapılaşma koşulunun çevresindeki yapılaşma koşullarıyla uyumlu olması için E=1.40 olarak düzeltilmesi şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

3-Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi 1488 ada 3 parselin kuzeyinde imar yolunda trafo alanı imar planı değişikliği

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih sayısı ve E.17793 sayılı yazısı ile talep edilen, Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Bağlık Mahallesi, 1488 ada 3 parselin kuzeyinde imar yolunda kalan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

4-Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi 524 ada 75 parsel içerisinde trafo alanı imar planı değişikliği

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih sayısı ve E.17793 sayılı yazısı ile talep edilen, Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Ortaöğretim Alanında kalan Bağlık Mahallesi, 524 ada 75 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

5-Kdz. Ereğli Kepez Mahallesi 683 ada 1 parsel içerisinde trafo alanı imar planı değişikliği

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih sayısı ve E.17793 sayılı yazısı ile talep edilen, Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Park Alanında kalan Kepez Mahallesi, 683 ada 1 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

6-Kdz. Ereğli Kırmacı Mahallesi 1325 ada 248 parsel içerisinde trafo alanı imar planı değişikliği

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih sayısı ve E.17793 sayılı yazısı ile talep edilen, Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Konut Alanında kalan Kırmacı Mahallesi, 1325 ada 248 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-16/123 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

7-Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi 82 ada 10 parselde imar planı değişikliği

82 ada 10 parselin bir kısmı jeolojik sakıncalı alandayken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.11.2014 tarih ve 305.07 sayılı yazısı ve eki rapor ile bu alandan çıkartılan parselin A-4 yapılaşma koşullarında konut ve park alanına alınması şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-12/124 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

8-Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi 57 ada 33 ve 34 parsellerde imar planı değişikliği

57 ada 33 ve 34 parsellerde, 7 metre genişliğindeki imar yolunun 15 metre genişliğe çıkarılması şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09..2018 tarih 2018-12/124 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

9-Kdz. Ereğli Kirmanlı Mahallesi 32 ada 14, 16, 18, 54 ve 72 parsellerde imar planı değişikliği

32 ada 14, 16, 18, 54 ve 72 parsellerde, 5 metre genişlikteki imar yolunda kendi parselleri içerisinde niteliği değiştirilmeden düzenleme yapılması şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-12/124 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

10-Kdz. Ereğli Süleymanlar Mahallesi 9 ada 3 parselde imar planı değişikliği

9 ada 3 parselin bir kısmı uygun olmayan alandayken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.01.2018 tarih ve E.11428 sayılı yazısı ve eki ile rapor bu alandan çıkartılan parselin A-3 ve E2 yapılaşma koşullarında konut alanına alınması şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-12/124 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

11-Kdz. Ereğli Uzunmehmet Mahallesi 1865 ada 4 parselde imar planı değişikliği

1865 ada 4 parsel içerisine 7 metre genişliğinde imar yolu eklenerek, imar adasının bölünmesi şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 2018-12/124 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 11.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Sağanak

7°C

Kdz. Ereğli

Sağanak

Nem: 87%

Rüzgar: 67.59 km/h

  • 18 Aralık 2018

    Rain 11°C 5°C

  • 19 Aralık 2018

    Rain 6°C 5°C

Yukarı Çık