Başkan Yardımcıları

İletişim Bilgileri

Telefon: 0372 333 11 54 - 55

Sorumlu Olduğu Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Telefon: 0372 333 11 56

Sorumlu Olduğu Müdürlükler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürlüğü

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 0372 333 11 57

Sorumlu Olduğu Müdürlükler

Fen İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müd.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Telefon: 0372 333 11 61

Sorumlu Olduğu Müdürlükler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müd.

Zabıta Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müd.

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 0372 333 11 58 - 59

Sorumlu Olduğu Müdürlükler

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü