Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü halk ve çevre sağlığını korumak, sokak hayvanlarının refahını ve kontrolünü sağlamak ve toplumda hayvan sevigisi bilincini yaymak amacı ile hizmetlerini sürdürmektedir. 
 
Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla ( zoonoz ) mücadele etmek, gerekli koruyucu önlemleri almakta ve aldırmaktayız.
 
Mezbahada kesime gelen hayvanları idari ve sağlık açısından denetlemek; uygun bulunmayanların kesimine müsade etmemek; kesime uygun bulunan hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak veya yaptırmak, tüketime uygun bulunan karkasların damgalamasını yapmak; tüketime uygun bulunmayan karkas veya sakatatın imhasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak, kesim sonrası elde edilen et ve sakatatın nakliyesini sağlamaktayız.
 
Kurbanlık Hayvan Satış Yerinde ve Kurbanlık Hayvan Kesim Yerlerinde gerekli sıhhi ve hijyenik şartları oluşturmak, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmaktayız.
 
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen hayvanların alındıkları ortama bırakılmasını sağlamaktayız.
 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım merkezindeki hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmaktayız.
 
Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda beslenme üniteleri oluşturmaktayız.
 
Toplumda hayvan sevgisini yaymak için, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Hayvan Parklarına gezi düzenlenmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek, okullarda seminerler düzenlemek, afiş ve broşür dağıtmak; hayvansever dernekleriyle işbirliği içinde çalışmaktayız.
 
Halk ve çevre sağlığını tehtid eden çeşitli vektörlerle ( sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan v.b.) mücadele ederek, popülasyonlarını asgari düzeyde tutmak ve bulaştırmış oldukları çeşitli hastalıklardan insanları korumaktayız.
 
Ortaya çıkabilecek olan çeşitli salgın hastalıklarda (kuş gribi, kırım-kongo kanamalı ateşi v.b.) dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapmaktayız.
 
Hayvan Parklarında sergilenen hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmaktayız.
 
Hayvan Parklarında sergilenen hayvanlarla ilgili olarak gelen ziyaretçilere, hayvanların ekolojisi, ırkları ve beslenmeleri hakkında bilgi vermekteyiz.