Etik Komisyonu

 
 
Genel Bilgiler
 
5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından yukarıdaki personellerden Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
 
 
İletişim Bilgileri:
 
Atilla BULAK   : Tel: 333 11 58 - 59  |  Mail: atillabulak@kdzeregli.bel.tr
 
Oğuz CÖMERT   : Tel: 333 11 56 |  Mail: oguzcomert@kdzeregli.bel.tr
 
Funda DEMİRKOL  : Tel: 333 11 39 - 40  |  Mail: fundademirkol@kdzeregli.bel.tr