Hydra / Yunanistan

Hydra / Yunanistan

Hydra / Yunanistan
 
Ege Denizi'nde yeralan Saronik Körfezi ve Argolic Körfezi arasında yeralan bir adadır. Hydra Belediyesi, Hydra, Dokos ve bir kaç adanın birleşmesinden oluşur. 72 km2'lik alan üzerine kurulu adanın nüfusu 2011 yılı verilerine göre 1982'dir. Ereğli'nin yanı sıra; Fransa'nın Bayonne kentiyle de kardeş kent ilişkisi vardır. Hydra, sayısız koyları ve doğal limanları ile güçlü bir denizcilik kültürüne sahiptir. Ana geçim kaynağı turizm olan bir adadır. Özellikle de Atinalılar Hydra'ya yoğun ilgi göstermektedirler.
 
İlk kardeş kentimiz Hydra ile 1995 yılında kardeş kent protokolü imzalanmıştır.
 
Hydra / Greece
 
"It is located between the Saronic Gulf and the Argolic Bay in the Aegean Sea. It consists of Hydra Municipality, Hydra, Dokos and the union of several islands. The population of the island based on an area of ​​72 km2 is 1982 according to the data of 2011. Besides Ereğli; The city of Bayonne in France also has a sister city relationship. Hydra has a strong maritime culture with numerous counties and natural harbors. The main source of livelihood is tourism. Particularly, the Athenians show great interest in Hydra.  In 1995 our sister city protocol with Hydra, our first sister city, was signed."
Hydra / Yunanistan
Hydra / Yunanistan
Hydra / Yunanistan
Hydra / Yunanistan
Hydra / Yunanistan