Kaletepe

Kaletepe

Kaletepe (Herakleia Tepesi, Karadeniz Ereğli Kalesi)

Deniz seviyesinden yaklaşık 150-200 metre olan bu doğal yükselti kentimizi çevreleyen tepelerden biridir.  Tarihsel süreç içerisinde yöreyi yurt edinen uygarlıklar tarafından sur (kent surları) içerisine alınmıştır. Kaynaklara göre Herakleia Pontika tiranlığı döneminde, (MÖ 4. yy) kentin akropolisi bu tepe üzerinde kurulmuştur. Kalede, kare planlı bir baş kule ile ona sur duvarları ile bağlı masif kulelerin sınırlandırdığı, paralel kenar biçiminde bir açık sarnıç yer almaktadır. Güneydoğu yönündeki kule geniş bir yarıkla ayaktadır, ancak kuzeydoğu yönündeki kule ile kuzeybatı ucundaki kule/duvar yoğun ağaç ve çalı oluşumu nedeni ile gözlemlenememektedir. Antik döneme ait eserlerin günümüze ulaşamamasının en önemli nedeni, MÖ 70’te Romalıların kente hâkim olduğu kuşatmada, Herakleia’nın tamamen yağmalanmış olmasıdır. Ereğli Kalesi’nin inşa edildiği tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte yapım tekniğine ve kent surlarındaki kitabeye dayanarak Bizans dönemine tarihlenmektedir. Ayrıca kale Cenevizliler ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.