Göztepe Nekropol Alanı (Göztepe Nekropolisi)

Göztepe Nekropol Alanı (Göztepe Nekropolisi)

Göztepe Nekropol Alanı (Göztepe Nekropolisi)

Kentin önemli doğal simgelerinden biri olan bu yükselti, doğal bir liman olan kıyıya ve kent merkezine (Müftü mahallesi) egemen bir konumdadır.  Kaynaklara göre bu tepede, Herakleia Pontike’ninnekropolu (gömütlük, mezarlık) ile kolonizatör Türk dervişlerinden Seyit (Seyyit) Nasrullah Efendi ve yoldaşlarının gömütleri bulunmaktadır. Seyit Nasrullah Efendi, bu tepede yaktığı fenerle gemilere yol gösterdiği için yükselti, “Göztepe (Gözetleme) Tepesi” olarak adlandırılmıştır.