Brindisi/ İtalya

Brindisi/ İtalya

Brindisi/ İtalya
 
Brindisi, İtalya'nın Puglia Bölgesi'nde aynı ismi taşıyan Brindisi ilinin merkezi bir liman kenti ve bir komünü, aynı zamanda Brindisi ilinin yönetim merkezidir. Adriyatik denizinin kıyısında yer alır. Yunanistan ve Ortadoğu'ya giden gemilerin uğradığı bir yolcu limanı vardır. Petrokimya ve hava taşıtları yapımı sanayisine sahiptir. Nüfusu 100 bin civarındadır.
 
Kdz.Ereğli Belediyesi'nin de içinde bulunduğu Yerel Yönetimler Reformu (LARII. Aşama) Projesi kapsamında Belediyemiz Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Birimi sorumlusundan oluşan 2 kişilik bir ekip 14-19 Haziran 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Brindisi ve Monfalcone kentlerine çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
 
Brindisi ve Monfalcone Belediyesi yetkililerinin işbirliklerine yönelik tanıtım sunumlarını yaptıkları ve öncelik verdikleri işbirliği alanlarını anlattıkları toplantılarda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. İtalyan kardeş kent belediyeleriyetkilileri tarafından çevre koruma ve enerji verimliliği, turizm ve kültür, belediye hizmetleri (sosyal hizmetler, toplu taşımacılık, kent planlaması ve afet, itfaiye, göçmen sorunları vb.), yerel ekonomik kalkınma ve kent kararlarına vatandaş katılımı konularında yoğun bir çalışma programı gerçekleştirilmiştir. Brindisi Belediyesi'nin çeşitli birimleri ziyaret edilmiş, birimlerin örnek uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır. Brindisi Belediyesi'nin sosyal içerikli (kadın istihdamı, çocuk koruma, vatandaş katılımı, yenilikçi kültürel ve eğitim) girişimleri hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
 
Çalışma ziyaretinde; Brindisi Ticaret Odası ziyaret edilmiş, yetkililerden ticari ve ekonomik işbirlikleri konusunda kapsamlı bilgi alınmıştır. Karadeniz Ereğli delegasyonu tarafından kentin ticari yapısı, yapılabilecek yatırımlar hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır.
 
Ayrıca, Brindisi kentinde bulunan liman bölgesi ziyaret edilmiştir. Burada liman işletmesi yetkilisi tarafından liman işletmesi uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, Brindisi kentinin İtfaiye Teşkilatı ziyaret edilmiş, itfaiye teşkilatı ve uygulamaları hakkında bilgi alınmıştır.
 
Brindisi/ Italy
 
Brindisi is a central port city and a commune of the Brindisi province bearing the same name in the Puglia region of Italy, and also the administrative center of the Brindisi province. It is located on the shore of the Adriatic Sea. There is a passenger port for ships to Greece and the Middle East. It has the petrochemical and aeronautic construction industry. Population is around 100 thousand. A team of 2 people consisting of Vice President of Belediyemiz and External Relations Unit within the scope of Local Administrations Reform (LARII.Step) Project which Kdz.Ereğli Municipality has also made a study visit to the Brindisi and Monfalcone cities of Italy between 14-19 June 2011. Brindisi and Monfalcone municipal authorities made presentations about their collaborations and exchanged ideas about the areas of cooperation they gave priority. An intensive study by the authorities of the Italian sister city municipalities on environmental protection and energy efficiency, tourism and culture, municipal services (social services, public transport, urban planning and disaster, fire brigade, immigrant issues etc.), local economic development and citizen participation in urban decisions Program. Various units of the Brindisi Municipality were visited and detailed information was given about the sample applications of the units. A detailed information was shared about Brindisi Municipality's social initiatives (women's employment, child protection, citizen participation, innovative cultural and educational initiatives). During the study visit; The Brindisi Chamber of Commerce was visited and comprehensive information on commercial and economic cooperation was obtained from the authorities. The Black Sea Eregli delegation made a detailed presentation on the city's commercial structure and possible investments. In addition, the port area in Brindisi was visited. Here, a comprehensive information was provided by the port authority about harbor management practices. Meanwhile, the Brindisi city was visited by the Fire Brigade, information was obtained on the fire brigade organization and its applications.
Brindisi/ İtalya
Brindisi/ İtalya
Brindisi/ İtalya
Brindisi/ İtalya
Brindisi/ İtalya