Kestaneci Piknik Alanı

Kestaneci Piknik Alanı

Kestaneci Piknik Alanı

Kent merkezi Kestaneci Mahallesi’nde kestane (castanesativa) ağacından oluşan toplam yirmi bin metre kare ormanlık alan Karadeniz Ereğli Belediyesince Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanarak rekreasyon amaçlı kullanılmak üzere projelendirilmiş olup uygulama çalışmalarından sonra 30 Haziran 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.