İnönü Mağarası

İnönü Mağarası

İNÖNÜ MAĞARASI

Yakın zamana kadar Karadeniz Ereğli’nin tarihine ilişkin bilgiler MÖ 2500 yılına kadar uzanıyordu. Ancak Alacabük Köyü sınırları içinde yer alan İnönü Mağarası’nda sürdürülen yeni kazı çalışmalarında ilçe tarihinin 6 bin 500 yıllık geçmişinin olduğuna ilişkin yeni bulgulara rastlanmıştır. İnönü Mağarası’nda yapılan çalışmalarda beş kültür katmanının olduğu tespit edilmiştir: Birinci yapı katmanındaki buluntuların Orta çağı tarihlediği ortaya çıkmıştır. İkinci yapı katmanındaki buluntu ve kalıntılar Balkan kökenli kavimlerin varlığına ilişkin heyecan verici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Üçüncü yapı katında ise ilk defa Hitit İmparatorluğu'yla yakından ilgili kalıntı bulunmuştur. Ahşap tabanlar açığa çıkarılıp, bronzdan yapılmış alet ve silahlar bulunmuştur. Dördüncü yapı katındaki buluntular Erken Tunç Çağıyla yakından ilgilidir. Beşinci yapı katı ise anakaya üzerinde son kültür katıdır ve burada elde edilen buluntular Kalkolitik Çağ’ı tarihlemektedir.

Tüm buluntu ve kalıntılar incelendiğinde 6 bin 500 yıl önce kara ve deniz bağlantısı olan bir toplum kimliği sergilendiği görülmektedir.