Kilise Mağarası

Kilise Mağarası

Kilise Mağarası / Church Cave

Cehennemağzı Mağaraları’nın birincisi olan ve kilise mağarası olarak da bilinen mağara içindeki sütunlar, sütun başlıkları, mozaik döşeme ve kandil yuvaları, mağaranın paganizmin egemen, Hıristiyanlığın ise yasak olduğu dönemde, ilk Hıristiyanlarca gizli ibadet merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu mağara içinde bulunan kalıntılar, erken-Hıristiyanlık döneminin izlerini taşıyan motiflerle süslüdür.
 
Mağara, iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde, zemin orijinal bitki ve geometrik motifli mozaik ile döşelidir. İkinci bölümün doğu duvarında küçük bir apsis açılmıştır ve önünde kademeli basamaklar bulunmaktadır. Çok eski bir Hıristiyan kilisesi olan bu mağara, Hıristiyanlığın yayıldığı ilk yıllarda gizli ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Orijinal halinde mağaraya, dışa doğru açılan iki sütunla önemine yakışır anıtsal bir şekil verilmiştir.
 
Doğal bir mağara olup, kısmen kayalıkların yontulmasıyla düzleştirilmiş, Roma ve Bizans dönemlerinde ibadet yapmak için kullanılmıştır. Mağara ilk kullanıldığı dönemlerde Roma İmparatorluğunca Hristiyanlık dini resmen kabul edilmediğinden ilk Hristiyanlar bu mağarada gizli ibadet etmekteydiler.
 
Tabanda geometrik hayvansal ve bitkisel desenli mozaik bulunmakta, zaman içinde tahrip olan mozaikler günümüzde kısmen korunmaktadır. Mağaranın sağ tarafında (Kuzey Batı) Lahit koymak için açılmış geniş bir niş bulunmaktadır.
 
Kaynaklara göre; burada Hz.İsa’nın 12 Havarilerinden Aziz Andreas'ın lahitinin olması gerekmektedir. Ancak günümüzde sadece lahitin yeri mevcuttur. Girişin sol tarafında (Kuzey Doğu) kilisenin apsis kısmı yer almaktadır. Mağara içinde Roma ve Bizans dönemine ait taş eserler ve duvarlarda mum yakmak için yapılmış nişler mevcuttur. Mağaranın dışında ise Bizans döneminde yapılmış kesme taş ve tuğladan örülü girişyan duvarları bulunmaktadır.
 
Church Cave
 
Being a natural cave, had flattened by carving the rocks and uses for praying in Roman and Byzantium periods. Christianity was forbidden officially by Roman Empire, while the first Christians using this cave for praying.
 
At the base, there are geometric animal and plant mosaic figures which most have been corrupted over time, but the remaining mosaics have been taken under protection. There is a huge niche in the right of the cave (northeast) for burying a sarcophagus. According to sources there must be the tomb of Saint Andreas inside. But today only place of sarcophagus exists, in the left part (North East) there is the apse of the church. There are stone arts of the Roma and Byzantium periods and niches for candles on the walls. Out of the cave there are side walls made of cutting Stones and bricks in Byzantium period.
 
Faydalanılan eserler ve Kaynaklar:
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? –Kdz.Ereğli Belediyesi 6. Kültür Hizmeti
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – Resmi web sitesi
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – Kdz.Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı Mağaraları (Broşür)
 
 
Kilise Mağarası
Kilise Mağarası
Kilise Mağarası
Kilise Mağarası
Kilise Mağarası