Deniz Kızı Efsanesi

Deniz Kızı Efsanesi

YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN SİMGESİ: DENİZ KIZI EFSANESİ

Deniz kızları, yüzyıllar boyunca pek çok mitolojik öğe gibi çok sayıda farklı kültür tarafından sahiplenilmiş ve özellikle denizle iç içe yaşayan toplumların tarihlerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Hikayelerde birbirine çok yakın bir biçimde anlatılan deniz kızları,genellikle uzun sarı saçları ve dillere destan güzellikleri ile denizcilere şarkılar söyleyip onları büyüleyen, iyi kalpli deniz canlıları olarak betimlenmişlerdir.Deniz kızları, kara ve deniz yaşamları arasındaki ortaklığın, yaşam ve ölümün bir simgesidir.

Mitolojide, efsanelerde, öykülerde ve masallarda Deniz Kızı simgesini Sirenler, Su Perileri, Mermaid, Melusine veMedusa-Şahmeran olarak da görmekteyiz.

DenizKızı efsanesi ilk olarak, M.Ö.1000 yıllarında Mezopotamya’da, Asur belgelerinde görülse de bazı kaynaklarda bu efsane M.Ö 5000’li yıllara dayanıyor. Asya ve Avrupa kültürlerinde yer alan Deniz Kızı, Yunan mitolojisinde, sonraları kaşifKristofKolomb’un notlarında hatta Osmanlı Döneminde Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’ndede efsanevi bir karakter olarak ifade edilebilmektedir. Sonraları Klasik Türk edebiyatında adı geçen efsanevi varlıklardan biri de Deniz Kızıdır.

Bilinen 6500 yıllık tarihi geçmişi ile Karadeniz’in “Altın Kenti” olan Kdz.Ereğli, bu anlamda Türkiye ve dünyanın önemli kentlerinden biri. Mitolojinin zengin dünyasına sahip kentimizde de, Deniz Kızınınhikâyesi, bu bölgede yaşayan insanlar tarafından yıllarca anlatılarak nesilden nesile aktarılmıştır. Farklı kişiler tarafından anlatılan hikayelerde, Ereğli kıyısına gelen Deniz Kızı, özellikle dolunay gecelerinde, kentin yeraltı dehlizlerden geçerek, Akarca Mahallesinde yer alan kuyunun üzerinde oturduğu, elinde aynası ve tarağıyla saçlarını taradığı söylenir.

Cazibenin ve sırların simgesi olan Deniz Kızı hikayesi, aslında farklı toplumların birbirlerinden kopuk büyüseler bile, nasıl benzer hikayeler yaratabildiğinin güzel bir örneğidir...


ICON OF LIFE AND DEATH: THE LEGEND OF THE MERMAID

Mermaids, like many mythological elements, have been adopted by many different cultures for centuries and are frequently encountered in the histories of societies that live intertwined with the sea.

Mermaids, which are told very closely to each other in the stories, are usually depicted as good – hearted sea creatures that sang songs and enchanted sailors with their long blond hair and legendary beauty. Mermaids are a symbol of the partnership between land and sea life, life and death.

In mythology, legends, stories and fairytales, we see the Mermaid symbol as Sirens, Sea Nymphs, Mermaid, Melusine and Medusa-Sahmeran.

Although the legend of the Mermaid was first seen in Assyrian documents in Mesopotamia around 1000 BC, this legend dates back to 5000 BC in some sources. The Mermaid, which takes place in Asian and European cultures, can be expressed as a legendary character in Greek mythology, later in the notes of the Explorer Christopher Columbus, and even in the Travel Book of Evliya Çelebi in the Ottoman Period. One of the legendary beings mentioned later in Classical Turkish literature is the Mermaid.

Kdz.Ereğli, which is the "Golden City" of the Black Sea with its known history of 6500 years, is one of the important cities of Turkey and the world in this sense. In our city, which has the rich world of mythology, the story of the Mermaid has been told for years by the people living in this region and transferred from generation to generation. In the stories told by different people, it is said that the Mermaid, who came to the shore of Ereğli, passed through the underground corridors of the city, and sat on the well in the Akarca District, combing her hair with a mirror and comb, especially at full moon nights.

The Mermaid story, which is a symbol of charmand secrets, is actually a good example of how different societies can create similar stories, even if they grow up apart from each other…


KAYNAKÇA

* Denizkızı, Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz_k%C4%B1z%C4%B1
* Deniz kızının bizdeki birkaç hikâyesi,Göktuğ İpek, https://aposto.com/s/630df6c1bab6ab0006771db1
* Farklı Dünya Kültürlerinin Deniz Kızı Efsaneleri, https://www.soylentidergi.com/farkli-dunya-kulturlerinin-deniz-kizi-efsaneleri/
* https://mavilotusdotorg.wordpress.com/2019/02/22/deniz-kizi/
* Antik Yunan’dan Babil’e: Yaşamın Ve Ölümün Simgesi Deniz Kızlarının Büyüleyici Hikayesi, Mehmet Can Demir, https://listelist.com/deniz-kizi-efsaneleri/
* KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DENİZ KIZI, Cenk AÇIKGÖZ, Araştırma Makalesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1066914
* Markaların Gizli Simgeleri - 3: Starbucks'ın Deniz Kızı Medusa, Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak - Dr. Fatma Kamiloğlu, https://www.thebrandage.com/markalarin-gizli-simgeleri-3-starbucksin-deniz-kizi-medusa