7020 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu

Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanun Gereğince 31.03.2017 Tarihinden Geriye dönük Borçların tamamı Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Halk Otobüsü Hat Durak ücretleri, Ecrimisil, İlan ve Reklam Vergisi borçları, peşin ödeme, 6-9-12-18 Taksite kadar Taksitlendirme imkanı doğmuştur. Son Başvuru süresi 30.06.2017 Tarihine kadar ilgili Mükelleflerin Belediyemize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.