2017 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerinin 1. Taksiti

2017 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerinin 1. Taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitiminde sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu değildir;

Emlak, İşyerleri için Çevre Temizlik ve Katı Atık vergisi mükelleflerinin vergilerini yatırabilmeleri için 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü ve 28 Mayıs Pazar günü saat 09.00 ile 16.00 arası Belediyemiz Gelir vezneleri mükellefe açık tutularak vergi tahsilatı yapılacaktır.