2017 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerinin 2. Taksiti

2017 Yılı Emlak, Katı Atık ve Çevre Temizlik Vergilerinin 2. Taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitiminde sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu değildir;

Sayın Mükelleflerimizin Emlak, İşyerleri için Katı Atık ve Çevre Temizlik vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.