Asansörlerin Yıllık Kontrolü Hakkında Duyuru (2018-2019)

ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜ HAKKINDA DUYURU

(2018-2019)

                Belediyemiz tarafından, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince; Belediye sınırları içerisinde insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrolü işi için bir “A Tipi Muayene Kuruluşu” ile yetki protokolü yapılacaktır.

                Konu ile ilgilenen A Tipi Muayene Kuruluşlarının 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (Sgm: 2015/24)”in 5. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

                Başvuruda bulunacak olan A Tipi Muayene Kuruluşlarının söz konusu yönetmeliğin 19. Maddesi uyarınca aşağıda beş madde ile belirtilen kriterleri kapsayacak şekilde hazırlanmış başvuru dosyalarını, en geç 05.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Kuruluşun sahip olduğu akreditasyonun kapsamı,
  2. Kuruluşun periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu,
  3. Kuruluşun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve muayene elemanı sayısı,
  4. Periyodik kontrol ücreti,
  5. Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın durumu.

Tarafımıza ulaşan başvurular, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görülen kuruluş ile 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere protokol imzalanacaktır. Başvuru yapan kuruluşlara sonuç ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, uygun görülen kuruluş Belediyemiz internet sitesi http://www.kdzeregli.bel.tr adresi içerisinden ilan edilecektir.