Zonguldak Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden Duyurulur

ZONGULDAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURULUR

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kdz.Ereğli Belediyesi arasında işbirliği yapılarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Program Kapsamında çalıştırılmak üzere asgari ücret ile 55(ellibeş) adet geçici işçi çalıştırılacaktır.

Aranan Nitelikler

1.Türkiye İş Kurumu Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kayıtlı olmak.
2.19 yaşından gün almış olmak.
3.Emekli ve malul aylığı almamak
4.Çalıştırılacağı belde mücavir alanında ikamet ediyor olmak.
5.İşi yapmasına mani engeli bulunmamak
6.Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir.
7.Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;


a)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.
b) Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır


a)    Seçimden önce TYP ilanında belirtilen koşulları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır. Diğer başvurular; istihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP’ye yapılan başvurular arasından 1. Liste adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. Liste adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır;
b) Kadınlar,
c) 35 yaş üstü bireyler,
d) Engelliler,
e) Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

8.TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz
9.Müracaatçılar arasında başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar listeden çıkarılacak olup değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.Asil olarak programa başlatılanlar arasından şartları taşımadığı tespit edilenler hiçbir ödeme yapılmaksızın programdan çıkarılacak ve yerlerine yedekleri alınacaktır

İşin Nitelikleri:

1.İşin süresi 6 ay 180 takvim günüdür.
2.Program 21/05/2018 tarihinde başlayıp, 19/11/2018 tarihinde bitecektir.
3.Sosyal Güvenlik primleri ödenecektir.
4.Müracaatlar 04/05/2018 tarihi saat 17:00’a kadar İŞKUR birimlerine ve www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
5.Gelen müracaatlar sonucu Noter Kurası 09/05/2017 tarihinde saat 14:00 da Kdz.Ereğli   Belediyesi Memur Yemekhanesi adresinde asil katılımcılar Noter kurası ile belirlenecektir.
6.Belirlenen asil katılımcılar Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı  ve Çalışma İş Kurumu Müdürlüğü ilan panolarında ilanen duyurulacaktır.
7.Asil olarak belirlenen katılımcılar 21/05/2018 günü en geç saat 08:30’a kadar Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığına  başvurmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.