Kırmacı Mahallesi, 1369 Ada, 1 Parsel Üzerindeki Koruma Alan Sınırı ile tescilli bina taramasının kaldırılması şeklindeki değişiklik

Kdz. Ereğli İlçesi, Kırmacı Mahallesi'nde 1369 Ada, 1 Parsel üzerindeki koruma alan sınırı ile tescilli bina taramasının kaldırılması şeklindeki değişiklik;

Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih 2018-18/138 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 18.10.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

1369 Ada 1 Parsel - Tadilat Öncesi

 

1369 Ada 1 Parsel - Tadilat Sonrası