2017 Yılı Damgalı ve 2017 Yılında İmal Edilmiş Damgalanmış, Ticari Amaçla Kullanılan Ölçü Ve Ölçü Aletleri Damga Süresini Doldurmuştur.

terazi 01.01.2019

 

3516 SAYILI "ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU" NUN 9. MADDESİNDE, TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN İKİ YILDA BİR YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR.

2017 yılı damgalı ve 2017 yılında imal edilmiş damgalanmış, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletleri damga süresini doldurmuştur.

2019 yılı periyodik muayeneleri için 01.01.2019-28.02.2019 tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü Merkez Kapalı Pazaryeri Zabıta Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belediye Ölçü ve Ayar Memuru tarafından yapılacak muayeneler:


1) Masa terazileri,
2) Asma teraziler,
3) Tek kollu kantarlar,
4) İbreli teraziler,
f) Maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (barkotlu ve bilgisayara bağlana bilen elektronik terazi ve tartılar hariçtir).

28.02.2019 tarihinden itibaren yapılacak olan denetimlerde;

3516 Sayılı ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinde öngörülen İdari Para Cezaları, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.08.1999 tarih ve 23773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4421 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’ inci maddesine göre arttırılmış olup,        

15/c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, ikibinaltıyüz (2.600,00 TL) Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

15/e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, üçyüzyirmi (320,00 TL) Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 28.02.2019 tarihine kadar beyannameleri vermesi önemle duyurulur.

Uyarı: Yukarıda belirtilen Ölçü ve Tartı aletleri dışında kalan terazi ve tartılar (elektronik elektronik terazi ve tartılar) 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi gereği T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Özel Firma aracılı ile yapılacaktır.