Belen Mahallesi Parselasyon Planı

 

İlçenin Belen  mahallesi tapunun 1229 ada 20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine göre yapılacak olan parselasyon planları  02.07.2019 tarih ve 2019-125 sayılı encümen kararına göre 30/07/2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile  belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilan panomuzda askıya çıkmıştır

Keyfiyet ilan olunur.