2020 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergisi Ödemeleri Hk.

2020 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 2. taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu olmayacağı, Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.