İlan


2020 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 2. taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu olmayacağı,

Mükelleflerimizin vergilerini yatırabilmeleri için 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü saat 10.30 ile 16.30 arası Belediyemiz Gelir vezneleri açık olup, vergi tahsilatı yapılacağı ilan olunur.