Kestaneci Mahallesi, tapunun 693 ada, 91-92-93-94-98-99 parselleri Askı İlanı

İlçenin Kestaneci  Mahallesi, tapunun 693 ada, 91-92-93-94-98-99  parselleri kapsayan alanda
3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planları  14/09/2021 tarih ve 2021-291 sayılı encümen kararına göre 17/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile  belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilan panomuzda askıya çıkmıştır. Keyfiyet İlan olunur