Kasım Ayı Askı İlanı

İlçenin Kestaneci  Mahallesi, tapunun 693 ada, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  parselleri kapsayan alanda

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planları  02/11/2021 tarih ve 2021-374 sayılı encümen kararına göre 08/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile  belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilan panomuzda askıya çıkmıştır. Keyfiyet İlan olunur