2022 Yılı Emlak,Temizlik ve Katı Atık Vergisi Ödemeleri...

2022 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 1. taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2022 Salı günü sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu olmayacağı,

 Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.