2022 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi Ödemelerinin 2. Taksitinin Ödeme Süresi Hk.

2022 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 2. taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu olmayacağı,Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.