Askı İlanı Ekim 2023

İlçenin Süleymanlar ve Kırmacı Mahalleleri, tapunun 1357 ada 18 ve 19 parseller; 2673 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 19 parselleri  kapsayan alanda    3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planları 03.10.2023 tarih ve 2023-264 sayılı Encümen Kararına göre 06.10.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilan panomuzda askıya çıkmıştır.

        Keyfiyet ilan olunur.