01/01/2018-31/12/2018 Tarihleri Arasında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı