2023 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemeleri

2023 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 2. taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2023 Perşembe günü sona ermekte olup, süre uzatma söz konusu olmayacağı,

Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.