Asansörlerin Yıllık Kontrolü Hakkında Duyuru (2024-2027)

T.C.
KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ

ASANSÖR A TİPİ MUAYENE KURULUŞU İLE
PROTOKOL YAPILMASINA DAİR DUYURUDUR

__________________________________________________________________

 

ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜ HAKKINDA DUYURU (2024-2027)
 

Belediyemiz tarafından, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince; Belediye sınırları içerisinde insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrolü işi için bir “A Tipi Muayene Kuruluşu” ile protokol imzalanacaktır.

Konu ile ilgilenen A Tipi Muayene Kuruluşlarının 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” nin 5. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak olan A Tipi Muayene Kuruluşlarının söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca aşağıda beş madde ile belirtilen kriterleri kapsayacak şekilde hazırlanmış başvuru dosyalarını, en geç 04.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir:

 

  1. Kuruluşun sahip olduğu akreditasyonun kapsamı,
  2. Kuruluşun periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu,
  3. Kuruluşun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve muayene elemanı sayısı,
  4. Periyodik kontrol ücreti,
  5. Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın durumu.

 

Tarafımıza ulaşan başvurular, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görülen kuruluş ile 31.12.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere protokol imzalanacaktır. Başvuru yapan kuruluşlara sonuç ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, uygun görülen kuruluş Belediyemiz internet sitesi http://www.kdzeregli.bel.tr/ adresi içerisinden ilan edilecektir.