2024 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemeleri Hk.

2024 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 1. taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ermekte olup, süre uzatması söz konusu olmayacağı, Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir veznelerine ödemeleri ilan olunur.

2024 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 1. taksitinin
ödeme süresi 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ermekte olup, süre uzatması söz konusu olmayacağı,
Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir
veznelerine ödemeleri ilan olunur.elleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir
veznelerine ödemeleri ilan olunur.2024 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Vergisi ödemelerinin 1. taksitinin
ödeme süresi 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ermekte olup, süre uzatması söz konusu olmayacağı,
Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir
veznelerine ödemeleri ilan olunur.si 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ermekte olup, süre uzatması söz konusu olmayacağı,
Sayın Mükelleflerimizin Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerini Belediyemiz Gelir
veznelerine ödemeleri ilan olunur.