3 Adet Hizmet Aracının Satışına Dair İhale İlanı

İLAN

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Belediyemize  ait ,aşağıda özellikleri belirtilen 2007 model Mercedes Vito Vip Kombivan ,2006 Model Mercedes E200 Kompresor Otomobil ve 2006 Renault Megane Sedane marka toplam 3 (adet) adet hizmet araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

Sıra

No

Model

Yılı

Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

1 2007 MERCEDES 115 CDI KOMBİVAN 4+1 VİP-MANUEL-DİZEL 60.000,00 TL 1.800,00 TL
2 2006 2006 MODEL -MERCEDES E 200 KOMPESOR AVANTGARDE- OTOMATİK-BENZİN 70.000,00 TL 2.100,00 TL
3 2006 2006 MODEL- RENAULT SEDANE DYN-MANUEL-BENZİN 25.000,00 TL 750,00 TL

2- İhale, Murtaza Mah. Hasan Arslan Sok. No: 39 adresinde bulunan belediyemiz binasında encümen odasında 01/10/2019 tarihinde saat 14:30 ‘da 1 numaradan başlayarak sıra numarasına göre aralıksız devam edecektir.

 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 100 TL (yüztürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresinde ve www.kdzeregli.bel.tr. internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak istekliler şartname ve eklerini, Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araç ihale tarihine kadar belediyemiz Garajında görülebilinecektir.

5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

 -67 TR 067 plakalı araç,plakasız olarak satışa sunulacak, diğer iki araç istenilmesi durumunda plaka ile devir edilecektir.Aracı alan istekli kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

 6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Noter tasdikli imza sirküsü ve oda kayıt belgesi(2019 yılı içinde alınmış) (Tüzel kişiliğe haiz istekliler için)

-T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı sureti (Teklif mektubunu imzalayan isteklinin)
- Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartname

-Teklif Mektubu
-Tebligat adresi beyanı: 2019 yılı içinde alınmış iş (tüzel kişilik için) veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), 
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8-İşbu ihalede aracın satılamaması durumunda idarenin daha sonra belirleyeceği bir tarihte tekrar satışa çıkarılacaktır.

                                                      

                                                                                   Halil POSBIYIK

                                                                                 Belediye Başkanı

İHALE ŞARTNAMESİ VE TEKLİF MEKTUBU

Şartname

Teklif Mektubu