Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri

* Başkanın Günlük Programlarını Yapmak.

* Başkana İntikal Eden Sözlü Ya Da Yazılı Talepleri Günlük Olarak Takip Etmek.

* Başkanın Özel Ve Resmi  Yazışmaları İle Müdürlüğün Tüm Yazışmalarının Takip Edilmesini Ve Sonuçlandırılmasını Sağlamak.

* Başkanın Tüm İletişim Ve Haberleşmesini Sağlamak.

* Belediye Temsil Tören Ve Ağırlama Hizmetlerini Yönetmek.

* Belediye Ve Başkanlık Makamı Faaliyetlerinin Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtımını Yapmak.

* Başkanlığın Davetlerini Organize Etmek.

* Sosyal Belediyeciliğin Gereklerini Yerine Getirerek Vatandaşların Her Türlü Sıkıntısına Çözüm Bulmakta Resmi Ya Da Özel Kurum Ve Kuruluşlarla Köprü Görevinde Bulunmak.

* Sosyal Sorumluluk Projeleri Oluşturmak Ve Projelere Destek Vermek.

Yukarı Çık.