Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Nedir ?

24/04/2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, bilgi edinme talebinin işleme konulabilmesi amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan ilgili formu doldurmaları zorunludur. Başvuru sahiplerinin, basvurularında talep ettikleri bilgileri niçin istediklerini “Bilgi Edinme Başvuru Formu”nda açıkça belirtmeleri gerekmektedir.


D İ K K A T

Bilindiği üzere, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1020 nci maddesi; “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. ” Hükmünü içermektedir.

Medeni Kanunun 1020 nci maddesindeki açıklık ilkesi, bir ilginin varlığı ile sınırlandırılmış olup, taşınmaz mala yönelik bilgi ve belge istemlerinde bu ilginin bir belge ile (kimlik, veraset belgesi, vekalet, mahkeme kararı v.s.) kanıtlaması gerekmektedir.

Öte yandan, taşınmazlara ait tapu kayıtları taşınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüklerinde tutulmaktadır.

Buna göre, GAYRİMENKULLERİN KAYITLI BULUNDUĞU YER TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN VEYA VEKİLİNİZ VASITASI İLE MÜRACAAT EDİLMESİ HALİNDE İLGİLİSİ OLDUĞUNUZU BELGELEMENİZ KOŞULU İLE GAYRİMENKULLERE YÖNELİK İSTENİLEN BİLGİLERİN VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara verilen cevaplara karşı, yargı yoluna gidilebileceği gibi, tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilebilir.