İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

 NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              

(EN GEÇ )

1 İmar planı tadilat talebi

 Başvuru Dilekçesi (Talep Sahibine Ait Kimlik Fotokopisi, Ad-Soyad Ve İmza İle İş Veya İkametgâh Adresinin Bulunması Gerekir)

Yasal Belgeler-

1- Harç Makbuzu (İmar Planı Tadilat Ücreti İle 1/5000 Ve 1/1000 Ayrı Ayrı Olmak Üzere Pafta Sureti Ücreti)

2- Tapu

3- Tapu Kaydı (Son 1 Haftalık) (Birden Fazla Sayfa İse İlk Sayfalarda Paraf Bulunmalıdır)

4- 1/1000 Ölçekli Güncel Koordinatlı Ölçü Krokisi

5- Tapunun Hisseli Olması Halinde Hissederların Muvafakatnamesi Veya Vekaletnamesi              

6- 3 Adet 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

7- 3 Adet Açıklama Raporu (Kaşeli Ve İmzalı)

8- 3 Adet 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

9- Tadilat Kurumsal Yazışma Gerektiriyor İse İlgili Kurum Görüşü

10- Tadilat Başka Parsellere Etki Ediyor İse Etkilenen Parsel Sahiplerinden Alınacak Muvafakatname Veya Vekaletname

Plan Müellifinden İstenecek Evraklar 

1- Büro Tescil Belgesi                                                                       

2- Yeterlilik Belgesi (A Veya B Grubu)                                            

3- İmza Sirküleri

4- Sicil Durum Belgesi

2 İmar durum belgesi Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi-plan örneği 2 gün
3 İmar kütle bilgisi Başvuru dilekçesi-imar durumu-güncel tapu fotokopisi 4 gün
4 Kamulaştırma Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi
5 18. madde uygulaması Başvuru dilekçesi- yasal belgeler
6 Encümen Kararı (İfraz,Tevhid,Yola terk) Başvuru dilekçesi-tapu fotokopisi-imar durumu-durum haritası-vekaletname 1 hafta
7 Cins değişikliği Başvuru dilekçesi-iskan belgesi- güncel tapu fotokopisi-krokiler 2 gün
8 Kadastro mevcudu bina iskan belgesi Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi-çap ve plan örneği 2 gün
9 Tapu satış dilekçelerine cevap Başvuru dilekçesi

1 gün

10 Yol açma arazi aplikasyonu Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi-plankote 2 gün
11 Kadastro mevcudu binalarda iş yeri açma için rapor Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi 2 gün
12 Kadastro mevcudu binalarda su aboneliği için rapor Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi 1 gün
13 Kadastro mevcudu binalarda elektrik aboneliği için rapor Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi 1 gün
14 Tapu satış işlemleri Başvuru dilekçesi-güncel tapu fotokopisi-güncel emlak beyan değeri

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri : Başkan Yardımcılığı
İsim : Özgür UYSAL İsim : Haluk OKUR
Unvan  : İmar ve Şehircilik Müdür V. Unvan  : Belediye Başkan Yardımcısı
Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39 Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39
Tel    : 0372 333 1 333 Tel    : 0372 333 1 333
Faks : 0372 322 61 55 Faks : 0 372 323 30 46
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

yanbilgi2

Yukarı Çık