Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görevleri

Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,

Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu kanal hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması

Şehirdeki içme ve kullanma suyu hatlarına ait kontrollerin düzenli olarak yapılması

Şehre gelen içme ve kullanma suyunun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması

Şehirde oluşan içme ve kullanma suyu şebeke hattı arızalarına zamanında müdahale ederek su israfının önlenmesi

Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımlarının yapılması

Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması

Yeni içme ve kullanma suyu hatları yapılarak, kaçak su bağlantılarının engellenmesi

Şehirdeki kanalizasyon arızalarına anında müdahale edilmesi

Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi

Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi

Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması

Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi

Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması

Abonelerin kullandığı suyun tahakkukunun yapılması, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak borçlu abonelerin sularının kesme ve açma işlerinin yapılması, su ve atık su ile ilgili tarifelerin hazırlanması

Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım, onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması

Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması

Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin verilmesi

Derin Deniz Deşarj Sisteminin bakım ve onarımının yapılması. Ayrıca Atıksu numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması.

Vidanjör hizmetinin verilmesi

Telefon : ( 0 372 ) 333 11 34 - 35 - 36 - 37 - 38

Faks : ( 0 372 ) 323 62 11


Yukarı Çık.