Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

SIHHİ MÜESSELERE AİT   İŞYERİ AÇMA VE  ÇALIŞMA  RUHSATLARI.

1- Tapu Fotokopisi,

2- Yapı Kullanım izin belgesi (iskan )

3- Kira Sözleşmesi

4-  Esnaf Sicil Tasdiknamesi

5- Oda Kayıt Belgesi

6- Ustalık belgesi (Faaliyetine göre)

7- Vergi Levhası Fotokopisi

8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin

10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin

11- Gıda satışı yapan işyerleri için Hijyen Eğitim Sertifikası

12- İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması (Tehlike sınıfına göre)

13- Mesafe krokisi (gerekli olanlardan)

14- Kolluk kuvveti görüşü (gerekli olanlardan)

ŞİRKETLERE  EK OLARAK :

15- Şirket ana  sözleşmesi

16- Ticaret Sicil Gazetesi

17- İmza Sirküsü,

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİ  UYARINCA  AYNI  GÜN İÇERİSİNDE  RUHSAT VERİLİR.

1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR.

2

GAYRISIHHİ  MÜESSESELERE  AİT İŞYERİ       AÇMA  VE  ÇALIŞMA   RUHSATLARI

1- Tapu fotokopisi

2- Yapı Kullanım izin belgesi (iskan)

3- Kira Sözleşmesi

4- Esnaf Sicil tasdiknamesi

5-  Oda kayıt Belgesi

6- Ustalık Belgesi

7- Vergi Levhası Fotokopisi

8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin

10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin

11- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi

12-Kapasite Raporu

13-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

14- ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.

15-İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması (Tehlike sınıfına göre)

16-İstihdam Zorunluluğu olan iş kollarına göre uygun teknik personel (Makine Müh., Kimya Müh., Elektrik Müh. ve Gıda Müh. vb.)

ŞİRKETLERE  EK OLARAK :

16- Şirket ana sözleşmesi

17-Ticari sicil gazetesi

18- İmza sirküsü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA  5 GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT VERİLİR.

1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR

3

UMUMA  AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE  YERLERİNE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARI

1- Tapu fotokopisi

2- Yapı Kullanım izin belgesi (iskan)

3- Kira Sözleşmesi

4- Esnaf Sicil tasdiknamesi

5-  Oda kayıt Belgesi

6- Ustalık Belgesi (Faaliyetine göre)

7- Vergi Levhası Fotokopisi

8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin

10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin

11- Adli sicil kaydı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan

12- Mesafe krokisi

13- Kolluk kuvveti görüşü

ŞİRKETLERE  EK OLARAK :

14- Şirket ana sözleşmesi

15- Ticari sicil gazetesi

16- İmza sirküsü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 32. MADDESİ UYARINCA 1 AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILIR.

4

2. SINIF  G.S.M  RUHSATLARINA  AİT AKARYAKIT SATIŞ VE LPG İKMAL İSTASYONLARI

1- Tapu fotokopisi

2- Yapı Kullanım izin belgesi (iskan)

3- Kira Sözleşmesi

4- Bayilik sözleşmesi

5- 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortası

6- TS. 11939 standartlarına göre TSE hizmet yeterlilik belgesi

7- Karayolu Geçiş izin belgesi

8- Tesiste Çalışacak personelin LPG ve akaryakıt eğitim sertifikaları

9- Elektrik tesisat projesi; topraklama projesi, yer altı tankları için katodik koruma projesi.

10- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası

11- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi

12- Tank ve tesisatın kontrol raporu

13- Sorumlu  müdür  sözleşmesi (noterden)(İstihdam zorunluluğu olan personel Kimya, makine, çevre müh.vb.)

14- İtfaiye raporu (TS. 11939 standardına uygun)

15- Vergi Levhası Fotokopisi

16- Ticaret odası kaydı. Sicil Tasdiknamesi. Faaliyet Belgesi.

17- ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.

18- İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak gösterilmesi

19- Yerleşim Planı

20- Sağlık koruma bandı

21- TSE 12820 emniyet gerekli standardı uygunluk belgesi

22- İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması

ŞİRKETLERE  EK OLARAK :

23- Şirket  ana  sözleşmesi, ticaret odası kaydı

24- Ticari  sicil gazetesi,

25- İmza  sirküsü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA  5  GÜN İÇERİSİNDE  RUHSAT VERİLİR.

1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR

5

CANLI  MÜZİK  İZİN BELGESİ

1-Dilekçe

2-Çevresel Gürültünün kontrolü ve değerlendirilmesi raporu

3-Ruhsat  fotokopisi

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA İLİŞKİN  2005/ 9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN  38. MADDESİ  UYARINCA AYNI  GÜN İÇİNDE VERİLİR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Kdz.Ereğli Belediyesi        

İsim

:

İsmail BAŞEL  

Unvan

:

Müdürü

Adres

:

Murtaza Mah.Yukarı Beyçayırı Sok.No:39

Tel

:

        

Faks

:

0372 323 75 03       

E-Posta

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

yanbilgi2

Yukarı Çık