Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO VATANDAŞA 
SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)
1 SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE  ÇALIŞMA  RUHSATLARI 1- Tapu Fotokopisi, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİ UYARINCA 
1 GÜN İÇERİSİNDE  RUHSAT VERİLİR.
1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR.
2- Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
3- Kira Sözleşmesi
4-  Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
5- Oda Kayıt Belgesi
6- Ustalık belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
7- Vergi Levhası Fotokopisi
8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin
10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
11- Gıda satışı yapan işyerleri için Hijyen Eğitim Sertifikası
12- İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması
      (Tehlike sınıfına göre)
13- Mesafe krokisi (gerekli olanlardan)
14- Kolluk kuvveti görüşü (gerekli olanlardan)
ŞİRKETLERE  EK OLARAK :
15- Şirket ana  sözleşmesi
16- Ticaret Sicil Gazetesi

17- İmza Sirküsü,

2 3.SINIF GAYRISIHHİ  MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI 1- Tapu fotokopisi İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA 
5 GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT VERİLİR.
1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR
2- Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
3- Kira Sözleşmesi
4-  Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
5- Oda kayıt Belgesi
6- Ustalık belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
7- Vergi Levhası Fotokopisi
8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin
10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
11- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
      (Gerekli olan işyerleri için)
12-Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu
13-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
14- ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.
15-İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması
     (Tehlike sınıfına göre)
16-İstihdam Zorunluluğu olan iş kollarına göre uygun teknik personel
     (Makine Müh., Kimya Müh., Elektrik Müh. ve Gıda Müh. vb.)
ŞİRKETLERE  EK OLARAK :
16- Şirket ana sözleşmesi
17-Ticari sicil gazetesi

18- İmza sirküsü

3 2. SINIF  GAYRİ SIHHİ
RUHSATLARINA AİT (AKARYAKIT SATIŞ VE LPG İKMAL İSTASYONLARI VB.)
1- Tapu fotokopisi

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARINA  İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA

 
5  GÜN

İÇERİSİNDE  RUHSAT VERİLİR.


1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR

2- Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
3- Kira Sözleşmesi
4- Bayilik sözleşmesi
5- 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortası
6- TS. 11939 standartlarına göre TSE hizmet yeterlilik belgesi
7- Karayolu Geçiş izin belgesi
8- Tesiste Çalışacak personelin LPG ve akaryakıt eğitim sertifikaları
9- Elektrik tesisat projesi; topraklama projesi, yer altı tankları için katodik koruma projesi.
10- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
11- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
12- Tank ve tesisatın kontrol raporu
13- Sorumlu  Müdür  sözleşmesi (noterden) (İstihdam zorunluluğu olan personel Kimya, makine, çevre müh.vb.)
14- İtfaiye raporu(TS.11939 standardına uygun)
15- Vergi Levhası Fotokopisi
16- Ticaret odası kaydı. Sicil Tasdiknamesi. Faaliyet Belgesi.
17- ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.
18- İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak gösterilmesi
19- Yerleşim Planı
20- Sağlık koruma bandı
21- TSE 12820 emniyet gerekli standardı uygunluk belgesi
22- İşyeri tabibi ve iş güvenliği uzmanı anlaşması
ŞİRKETLERE  EK OLARAK :
23- Şirket  ana  sözleşmesi, ticaret odası kaydı
24- Ticari  sicil gazetesi,

25- İmza  sirküsü

4 UMUMA  AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE  YERLERİNE AİT
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSATLARI
1- Tapu fotokopisi İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN 2005/9207 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 32. MADDESİ UYARINCA
1 AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILIR.
2- Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
3- Kira Sözleşmesi
4-  Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
5- Oda kayıt Belgesi
6- Ustalık Belgesi (Faaliyetine göre)
7- Vergi Levhası Fotokopisi
8- İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
9- Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin (Muvafakatname)
10- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
11- Adli sicil kaydı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan
12- Mesafe krokisi
13- Kolluk kuvveti görüşü
ŞİRKETLERE  EK OLARAK :
14- Şirket ana sözleşmesi
15- Ticari sicil gazetesi
16- İmza sirküsü
5 MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 1-Dilekçe

2005/ 9207 SAYILI YÖNETMELİĞİN  35. MADDESİ UYARINCA


1 GÜN

2-Mesul Müdürlük Noter Sözleşmesi
3-Mesul Müdürlük Beyan Formu
6 CANLI  MÜZİK  İZİN BELGESİ 1-Dilekçe

2005/ 9207 SAYILI YÖNETMELİĞİN  38. MADDESİ UYARINCA


1 GÜN

2-Çevresel Gürültünün kontrolü ve değerlendirilmesi raporu
3-Ruhsat  fotokopisi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Kdz.Ereğli Belediyesi    İkinci Müracaat Yeri : Kdz.Ereğli Belediyesi   
İsim : İsmail BAŞEL   İsim : Oğuz CÖMERT
Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Murtaza Mah.Yukarı Beyçayırı Sok.No:39 Adres : Murtaza Mah.Yukarı Beyçayırı Sok.No:39
Tel : 0372 333 13 45 Tel : 0372 333 13 33
Faks : 0372 323 75 03        Faks : 0372 323 75 03       
E-Posta Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.">: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yukarı Çık.