Sevgili Hemşehrilerim,

Toplumları oluşturan insanların, yasalar eşliğinde, siyasal, ekonomik etkileşim içinde olduğu, eşit ve özgür olmalarını sağlamaları amacıyla yeni fikirler, halkçı yöntemler ortaya koymak ve bunları uygulamaya sokmak hiç kuşkusuz kamu erkinin en temel görevi olarak önümüzde durmaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı itibariyle görev, yetki ve sorumluluklarının genişlemesi kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmakta ve böylelikle sorunları ve çözümleri ortakça paylaşmak üzere sadece devletçi anlayışla yetinilmemesi gerekliliği, bunun ötesine çıkılarak mevcut kentsel durumun içine kamusal yararı gözeten özel sektörle görev paylaşımı yapılması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu durum aynı zamanda özel sektörün toplum için belediyemizle eşgüdüm içinde faaliyet yürütmesini olanaklı kılarken, belediye çalışmalarında eşit sorumluluk aldıkları ölçüde daha geniş kesimlere kendilerini aktarıp, kurumsal değerlerini toplum nezdinde yükselmesine de vesile olacaktır.

Kamusal harcamaları başta sağlık, eğitim, kültür, sanat gibi çalışmalara aktaran, işsizlik ve toplumsal adalet sorununun çözümüne yönelik projeleri geliştiren, yardıma ihtiyacı olanları koruyan ve böylelikle sosyal adalet anlayışının hayat bulmasına yardımcı olan yerel yönetimlere, ülkemizi ele aldığımızda çok ciddi bir şekilde ihtiyaç söz konusudur.

Bu minvalden hareketle sadece herkesin bildiği belediyecilik hizmetleri olarak ifade edebileceğimiz en zaruri hizmetlerden oluşan çalışma alanının genişletilerek; kentlerin sosyoekonomik yapısına süratle etki edecek eğitim, sağlık, kültür, ekonomik gelişim durumlarına da hizmet eden kurumlar haline gelmelerini içeren süreç, bizleri sabırsızlıkla arzu ettiğimiz sosyal belediyecilik anlayışının nihai varmak istediği yere götürmektedir. Ve hiç kuşku götürmez gerçeklikse, bugün itibariyle memleket sathındaki tüm belediyelerin kendine ait yenilikçi, daha önce ifade edilmeyen, özgün ve toplum odaklı programlarını hayata geçirmek üzere çalışmakla yükümlü olmasıdır.

Halkımızın teveccühü ile başkanlık koltuğuna oturduğumuz andan itibaren, sadece mensubu olduğumuz partinin siyasi anlayışına sahip olanların değil, tüm vatandaşlarımızın sorumluluğunu taşımaktayız. Bu durum, bizlerin tüm toplum karşısında eşit mesafede durmamızı zorunlu kılacak, daha önce gerçekleşen partizan anlayışların yarattığı mesafeleri de aynı anda ortadan kaldırmamızı kolaylaştırarak “herkes için belediye” anlayışı ile çalışmaları yürütmemizin mihenk taşı olacaktır. Böylece insanlar arasındaki siyasal, ekonomik, kültürel tüm farklılıkların azaltılması, ortak hareket ve düşünsel birlikteliklerimizin çoğaltılmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için sosyal belediyeciliğin tüm organları eliyle güçlü bir süreç içinde yol almakta kararlıyız. Bu istek ve gücümüzü, her mahallede şahit olduğumuz üzere, halkımızın her türlü ayrımcılığı reddeden, ortak hareket etme arzusundan almaktayız.

İşte bu ideallerle çıktığımız kutlu yolda; yorulmadan, bıkmadan, yılmadan güzel memleketimiz için çalışacağız. Amacımız çocukların güvenle yolda yürüdüğü, yeterli yeşil alana sahip, kültürel ve sosyal etkinliklerle donatılmış, sporun, sanatın hak ettiği yere geldiği, gülümsemenin yüzlerimizden eksik olmadığı, kimsenin gece yatağına aç yatmadığı bir şehir inşa etmek olacaktır.

Gençlerin kendini ait hissedeceği, kendini ifade edebileceği, kendini geliştirebileceği ve bir gün bırakıp gitmeyi değil, bulunduğu yerde kalıp, gelişim ve üretim süreçlerinin içinde Ereğli’de yaşamanın mutluluğunu, gururunu paylaşabileceği bir şehir inşa edeceğiz. Önce çocuk, önce engelli, önce yaşlı, önce genç, önce kadın, önce insanımız ve önce doğa diyoruz.

Yirmi yıllık belediyecilik tecrübemizi, günümüz teknolojisi ile birleştirerek; çağdaş ve bilimsel uygulamalarımızı halkımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu yolda tüm kurum ve kuruluşların desteği ile hangi düşünceden olursak olalım ortak paydamız olan Ereğli’miz için gece gündüz çalışacağız.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız Ereğli’miz, bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Gelin, bu emaneti destek ve katkılarınızla, daha iyiye, daha güzele ve hiç duraksamadan daha ileriye birlikte taşıyalım. Ereğli’de artık bir olup yeni bir tarih yazma vakti geldi, o zaman kaldığımız yerden devam etmek için hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum.

Halil POSBIYIK
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı

 

 

Dear Citizens,

Putting forth methods and new ideas as well as putting them into practice with the aim of securing the freedom and equality of people constituting societies in which they interact economically and politically via law definitely stands before us as the main duty of the civil force.

As a requirement of the social municipality approach, the expansion of duties, authority and responsibilities face us inevitably. Consequently, the requirement of not only depending on statist approach to share the issues and solutions in a common ground, but also task sharing with the private sector minding the public interest is a must in the current municipal circumstances. While taking action in harmony with our municipality becomes possible for the community, this situation will also conduce to the rise of corporate value in public's regard by introducing themselves to a wider population as long as they participate in the municipality's endeavours by taking equal responsibility.

Considering our country, the need for local administrations directing public expenditures first and foremost towards health, education, culture and art projects; developing projects aiming the solution of unemployment and social justice issues; shielding those in need and thus helping the realisation of social justice is crucial.

Setting off with all these in mind, the process including the municipalities turning into organisations providing the educational, health, cultural and economical development conditions which will have a dramatic impact on the cities' socio-economic structure by expanding the practices consisting only of the most essential services which we might name as the municipal services everyone already knows, leads us to the social municipality concept we impatiently crave. It is an undeniable fact that from now on all municipalities within country borders are responsible for acting to apply authentic, innovative, public focused and never-done-before projects that belong to them.

From the moment we are given the Mayor position with the courtesy of our citizens, we bear the responsibility of all our citizens; not only of those holding the perspective of the political parties we are members of. Such a condition obliges us to approach equally to all people while making it easier to abolish the distance created by the previous partisan perceptives, and thus will become the touchstone for us to carry out our projects with the "Municipality for all" motto. As a result, the decrease in the political, economic and cultural differences between people will become possible with the increase in our ideological unity and common action. We are determined to proceed in a mighty process with all organs of social municipality concept ready for this purpose. The source of our strength and will is the desire of our citizens as we have witnessed in every neighborhood to act together, refusing all kinds of discrimination.

Here we are with ideals at the start line of this blessed road to work for our mesmerising country and hometown tirelessly, indefatiguably and without yielding; and to build a city adorned with green areas, surrounded by cultural and social activities, where children can walk safely by the road, sports and arts receive the praise they deserve, every citizen smiles and no one goes to bed hungry at night.

We are here to build a city which its youth feel themselves belong with, where they can improve themselves. We are here for a city which its youth dreams of not leaving one day but staying in forever while feeling the joy and pride of living in Ereğli in the development and production processes. Our motto is: "Children, the disabled, seniors, youth, women and our people, our nature first."

By combining our twenty years of municipality experience with today's technology, we will apply our modern and scientific endeavours hand in hand with our citizens. With the support of all organisations and establishments, no matter which view we hold, we wil work in favour of Ereğli,our common ground, night and day.

Ereğli, which we will hand down to the future generations is not our heritage but a consignment from our children.

With your support and contributions, let us steadily carry this consignment to the better, more beautiful days and ahead together.

Now is the time to be unified in Ereğli and reinvent the wheel. In that case, I salute you all with the feelings of
love,
peace and
friendship to move on from where we left.

Halil POSBIYIK
Mayor of Kdz.Ereğli

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Yukarı Çık