Asansörlerin Yıllık Kontrolü Hakkında Duyuru (2020-2023)

ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜ HAKKINDA DUYURU

(2020-2023)

Belediyemiz tarafından, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince; Belediye sınırları içerisinde insan ve yük asansörlerinin 2020-2023 yılları periyodik kontrolü işi için A Tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR KONTROL MERKEZİ ile protokol yapılmıştır.

Periyodik kontrol faaliyetleri kapsamında, 2020 yılı için bina sorumlularından talep edilecek periyodik kontrol hizmet bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Durak Sayısı

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30<

Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli

(TL.)

314,16+KDV 356,03+KDV 418,77+KDV 502,52+KDV 586,11+KDV 670,02+KDV 753,78+KDV

Diğer yıllarda uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli, bina sorumlusundan KDV dahil olarak söz konusu A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından tahsil edilecektir.

04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince;

“Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir. Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.”

“Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.”

“Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir. Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.”

“Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.”

“Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.”

“Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 (yüz yirmi) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.”

“Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.”

“Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.”

Kamuoyuna ve Bina Sorumlularına duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR KONTROL MERKEZİ:

ADRES:        Gazipaşa Cad. No:17 Kat:7 Merkez / ZONGULDAK

TELEFON:    +90 372 253 69 64

FAKS:            +90 372 251 89 58

E-POSTA:     Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İNTERNET:   www.mmo.org.tr/akm/

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ KDZ.EREĞLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ:

ADRES:        Müftü Mah. Nimet Hoca Sok. No:22 D:2 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK

TELEFON:    +90 372 323 53 47

FAKS:            +90 372 323 96 70

E-POSTA:     Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İNTERNET:   www.mmo.org.tr

Yan Görsel

yangorselyeni

İlgili Konular

Yukarı Çık.