kardesk

kardeskentleranafoto

Kdz Ereğli Belediyesi'nin halihazırda 5 ülkeden 6 kardeş kenti bulunmaktadır. Kardeş kentler; ülkeler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, şehirler ve halkları arasındaki karşılıklı ilişkileri güçlendirmek amacıyla birer köprü vazifesindedir.

"Kdz Ereğli Municipality has 6 sister cities in 5 countries. Sister cities; To develop social, cultural and economic cooperation among countries, and to strengthen mutual relations between cities and their peoples."

Bu bağlamda Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak şehrimizin uluslararası arenada tanınırlığını arttırmak amacıyla dünyanın farklı noktlarında bir çok kardeş kentle ilişkilerimizi geliştirmek gayesindeyiz.

Vizyonumuz, Karadeniz Ereğli’nin tüm dünyada bilinilirliğinin sağlanmasıdır.

hydraaa

Hydra / Yunanistan

Ege Denizi'nde yeralan Saronik Körfezi ve Argolic Körfezi arasında yeralan bir adadır. Hydra Belediyesi, HydraDokos ve bir kaç adanın birleşmesinden oluşur. 72 km2'lik alan üzerine kurulu adanın nüfusu 2011 yılı verilerine göre 1982'dir. Ereğli'nin yanı sıra; Fransa'nın Bayonne kentiyle de kardeş kent ilişkisi vardır. Hydra, sayısız koyları ve doğal limanları ile güçlü bir denizcilik kültürüne sahiptir. Ana geçim kaynağı turizm olan bir adadır. Özellikle de Atinalılar Hydra'ya yoğun ilgi göstermektedirler.

İlk kardeş kentimiz Hydra ile 1995 yılında kardeş kent protokolü imzalanmıştır.

Hydra / Greece

"It is located between the Saronic Gulf and the Argolic Bay in the Aegean Sea. It consists of Hydra Municipality, Hydra, Dokos and the union of several islands. The population of the island based on an area of ​​72 km2 is 1982 according to the data of 2011. Besides Ereğli; The city of Bayonne in France also has a sister city relationship. Hydra has a strong maritime culture with numerous counties and natural harbors. The main source of livelihood is tourism. Particularly, the Athenians show great interest in Hydra.  In 1995 our sister city protocol with Hydra, our first sister city, was signed."


 

targoviste

Targovişte / Romanya

Romanya'nın en büyük 26’ncı kenti olan Targovişte'nin nüfusu 73.964 'tür.

Kdz. Ereğli hariç; ABD, Litvanya, Frnasa Bulgaristan, İtalya, İsveç ve İspanya'dan toplam 9 kardeş kenti daha bulunmaktadır.

8-12 Eylül 2004 tarihleri arasında Targovişte'de düzenlenen festivale katılan Kdz.Ereğli Belediyesi heyeti ve Targovişte Belediyesi tarafından imzalanan iyi niyet protokolü kardeş kent anlaşmasının ilk ayağını oluşturmuştur.

6-7-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında ise Kdz.Ereğli'de düzenlenen Festivale katılmak üzere kentimize gelen Targovişte Belediye Başkanı ve beraberindeki resmi heyet “Kardeş Kent Protokolü”nün imza törenini 8 Temmuz 2011 günü gerçekleştirmişlerdir.

Bu antlaşmanın hedefi; 2 şehrin halkları arasında köprü oluşturmak ve sosyal projeleri desteklemektir. Bu kapsamda her iki taraf da karşılıklı staj imkanları, kültür heyetleri, turizm, spor karşılaşmaları, kardeşlik sözleşmesini sürdürebilmek ve desteklemek için karşılıklı ziyaretler ve toplantı organizasyonlarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sözleşmenin hayata geçirebilmesi ve pratikte uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak 6 Eylül-12 Eylül 2011 tarihleri arasında Targovişte'de düzenlenen festivale 21 kişilik Kdz.Ereğli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi katılarak çeşitli gösteriler sergilemiş ve Türk kültürünü Romanya'da tanıtmıştır. Ayrıca, festival kapsamında açılan stantlarda da kentimize özgü materyaller ve dokümanlar sergilenerek Targoviş’te halkının kentimizi tanıması hedeflenmiştir.

Resmi düzeyde ise 6 kişiden oluşan bir resmi delegasyon, 7-8-9 Eylül 2011 tarihlerinde festival kapsamında Targovişte'ye ziyarette bulunmuştur.

Targovişte / Romania

"Targovishte, the 26th largest city in Romania, has a population of 73,964. Kdz. Except Ereğli; USA, Lithuania, Frnasa Bulgaria, Italy, Sweden and Spain. The Kdz.Ereğli Municipality delegation attending the festival organized in Targovishte between September 8th and 12th, 2004 and the goodwill protocol signed by Targovishte Municipality constituted the first step of the sister city agreement. Between 6-7-8 July 2011, the Mayor of Targovishte and his accompanying delegation, who came to our city to attend the festival organized in Kdz.Eregli, performed the signing ceremony of "Kardeş Kent Protocol" on 8 July 2011. The goal of this treaty is; To build bridges between the two cities' peoples and to support social projects. In this context, both sides aim to realize reciprocal internship opportunities, cultural delegations, tourism, sports encounters, mutual visits and meeting organizations in order to sustain and support the fraternity agreement. In order to make this contract passable and practical, Kdz.Eregli Municipality Folklore Team of 21 people participated in the festival organized between the dates of 6 September and 12 September 2011 in Targovishte and exhibited various performances and introduced Turkish culture in Romania. In addition, in the stands opened within the scope of the festival, it is aimed to define the city of our people in Targovish by exhibiting materials and documents specific to our city. On official level, a formal delegation of 6 people visited Targovishte during the festival on 7-8-9 September 2011."

 

 

duren

Düren/ Almanya

17-21 Eylül 2011 tarihleri arasında Düren'deki festivale katılan Kdz.Ereğli Belediyesi ile Düren Belediyesi arasında “Kardeş kent Protokolü” imzalanmıştır.

2-5 Temmuz 2010 tarihleri arasında ise; Düren Belediye Başkanı ve beraberindeki resmi heyet kentimize gelmiş ve 3 Temmuz 2010 tarihinde kardeş kent protokolünün Kdz.Ereğli ayağı imzalanmıştır.

15-22 Eylül 2011 tarihleri arasında Kdz.Ereğli Belediye meclis üyelerinden oluşan bir resmi delegasyon Düren'de düzenlenen festivale katılmıştır.

17-27 Eylül 2011 tarihleri arasında ise; Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiyesinden 5 kişilik bir ekip mesleki ve teknik eğitim almak, ayrıca kendi bilgilerini Düren itfaiyesiyle paylaşmak üzere Düren kentini ziyaret etmiştir.

Düren/ Germany

"Twin City Protocol" was signed between Kdz.Ereğli Municipality and Düren Municipality participating in the festival in Düren between 17-21 September 2011. Between the dates of 2-5 July 2010; The mayor of Düren and his official delegation came to our city and on 3 July 2010 Kdz.Ereged foot of the sister city protocol was signed. Between 15-22 September 2011, an official delegation composed of members of the Kdz.Ereglli Municipal Assembly participated in the festival held in Düren. Between the dates of 17-27 September 2011; A team of 5 people from Kdz.Eregli Municipality Fire Department visited the city of Düren to get vocational and technical education and to share their knowledge with Düren firefighting.

   

 

jinhuaaaaa

Jinhua / Çin 

Jinhua, kardeş kentimiz Düren'in de kardeş kentidir. Düren ziyareti neticesinde yapılan görüşmeler sonucu kardeş kent olma talebi Jinhua’dan gelmiştir. Bu talep neticesinde 5 Temmuz 2010 tarihinde Jinhua Belediyesinden 6 kişilik bir heyet tarafından kentimize bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve bu ziyaret esnasında “Kardeş Kent İyi Niyet Protokolü” imzalanmıştır.

Jinhua; Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğusunda Zhejiang eyaletinde yaralan ve Wucheng, Jindong, Yiwu, Yongkang, Dongyang, Lanxi, Wuyi, Pujiang, Pan adlı 9 yerleşim biriminden oluşan 10.918 km2’ik alana kurulu bir şehirdir. 4,57 milyon nüfusa sahip Jinhua kenti uzun bir tarihe sahip olmanın yanısıra, Çin'in en turistik ve en yaşanabilir 10 kenti arasında yer almaktadır.

Jinhua, Çin'in güneydoğusundaki kıyı bölgesi ve kuzeybatısındaki karasal alan arasında köprü oluşturmakta olup, Çin'in kara taşımacılığının merkezlerinde biri konumundadır. Bünyesinde 400'den fazla fuarı barındıran gerçek bir ticaret kentidir. Dünyadaki en büyük günlük tüketim malları dağıtım merkezi olan Yiwu Küçük Eşya Pazarı ve Çin'in 1 numaralı, dünyanın ise en büyük 3 fuarından biri olan Yongkang Hırdavat Fuarı’na ev sahipliği yapmaktadır.

30 yıldan fazla bir süredir Düren (Almanya), Buffalo (Güney Afrika), Hollabrunn (Avusturya), Tochigi (Japonya), Gosford (Avusturalya), Kouvola (Finlandiya) ve Hammond (ABD) kentleriyle çok yakın kardeşlik ve dostluk ilişkileri sürmektedir.

31 Temmuz 2012 tarihinde Çin'den 6 kişilik resmi bir heyet Kdz.Ereğli'yi ziyaret etmiş olup, özellikle de şehir ulaşım ağları ve taşımacılık konularında karşılıklı görüşmeler ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

Jinhua / China

Jinhua is our sister city, and Düren is the sister city. The visit to Düren came as a result of interviews with Jinhua, a sister city. As a result of this request, a delegation of 6 people from Jinhua Municipality made a visit to our city on July 5, 2010 and signed the "Sister City Goodwill Protocol" during this visit. Jinhua; It is a city of 10,918 km2, consisting of 9 settlements in Wuhan, Jindong, Yiwu, Yongkang, Dongyang, Lanxi, Wuyi, Pujiang, Pan, Jinhua city with a population of 4.57 million has a long history and is among the 10 most livable and livable cities of China. Jinhua bridges the coastal zone in the south-east of China and the terrestrial area in the north-west, and is one of the centers of China's land transportation. It is a real commercial city with more than 400 artifacts in its place. Yiwu Small Goods Market, which is the biggest daily consumer goods distribution center in the world, and Yongkang Hardware Expo, which is one of the biggest 3 fairs of China and No. 1 in the world, is hosting it. It is more than 30 years old, and very close friendship and friendship relations continue with the cities of Düren (Germany), Buffalo (South Africa), Hollabrunn (Austria), Tochigi (Japan), Gosford (Australia), Kouvola (Finland) and Hammond (USA). On July 31, 2012, an official delegation of 6 people from China visited Kdz.Ereğli and made mutual negotiations and presentations especially on city transportation networks and transportation issues.

 

birindisi

Brindisi/ İtalya

Brindisi, İtalya'nın Puglia Bölgesi'nde aynı ismi taşıyan Brindisi ilinin merkezi bir liman kenti ve bir komünü, aynı zamanda Brindisi ilinin yönetim merkezidir. Adriyatik denizinin kıyısında yer alır. Yunanistan ve Ortadoğu'ya giden gemilerin uğradığı bir yolcu limanı vardır. Petrokimya ve hava taşıtları yapımı sanayisine sahiptir. Nüfusu 100 bin civarındadır.

Kdz.Ereğli Belediyesi'nin de içinde bulunduğu Yerel Yönetimler Reformu (LARII. Aşama) Projesi kapsamında Belediyemiz Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Birimi sorumlusundan oluşan 2 kişilik bir ekip 14-19 Haziran 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Brindisi ve Monfalcone kentlerine çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Brindisi ve Monfalcone Belediyesi yetkililerinin işbirliklerine yönelik tanıtım sunumlarını yaptıkları ve öncelik verdikleri işbirliği alanlarını anlattıkları toplantılarda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. İtalyan kardeş kent belediyeleriyetkilileri tarafından çevre koruma ve enerji verimliliği, turizm ve kültür, belediye hizmetleri (sosyal hizmetler, toplu taşımacılık, kent planlaması ve afet, itfaiye, göçmen sorunları vb.), yerel ekonomik kalkınma ve kent kararlarına vatandaş katılımı konularında yoğun bir çalışma programı gerçekleştirilmiştir. Brindisi Belediyesi'nin çeşitli birimleri ziyaret edilmiş, birimlerin örnek uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır. Brindisi Belediyesi'nin sosyal içerikli (kadın istihdamı, çocuk koruma, vatandaş katılımı, yenilikçi kültürel ve eğitim) girişimleri hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Çalışma ziyaretinde; Brindisi Ticaret Odası ziyaret edilmiş, yetkililerden ticari ve ekonomik işbirlikleri konusunda kapsamlı bilgi alınmıştır. Karadeniz Ereğli delegasyonu tarafından kentin ticari yapısı, yapılabilecek yatırımlar hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır.

Ayrıca, Brindisi kentinde bulunan liman bölgesi ziyaret edilmiştir. Burada liman işletmesi yetkilisi tarafından liman işletmesi uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, Brindisi kentinin İtfaiye Teşkilatı ziyaret edilmiş, itfaiye teşkilatı ve uygulamaları hakkında bilgi alınmıştır.

Brindisi/ Italy

Brindisi is a central port city and a commune of the Brindisi province bearing the same name in the Puglia region of Italy, and also the administrative center of the Brindisi province. It is located on the shore of the Adriatic Sea. There is a passenger port for ships to Greece and the Middle East. It has the petrochemical and aeronautic construction industry. Population is around 100 thousand. A team of 2 people consisting of Vice President of Belediyemiz and External Relations Unit within the scope of Local Administrations Reform (LARII.Step) Project which Kdz.Ereğli Municipality has also made a study visit to the Brindisi and Monfalcone cities of Italy between 14-19 June 2011. Brindisi and Monfalcone municipal authorities made presentations about their collaborations and exchanged ideas about the areas of cooperation they gave priority. An intensive study by the authorities of the Italian sister city municipalities on environmental protection and energy efficiency, tourism and culture, municipal services (social services, public transport, urban planning and disaster, fire brigade, immigrant issues etc.), local economic development and citizen participation in urban decisions Program. Various units of the Brindisi Municipality were visited and detailed information was given about the sample applications of the units. A detailed information was shared about Brindisi Municipality's social initiatives (women's employment, child protection, citizen participation, innovative cultural and educational initiatives). During the study visit; The Brindisi Chamber of Commerce was visited and comprehensive information on commercial and economic cooperation was obtained from the authorities. The Black Sea Eregli delegation made a detailed presentation on the city's commercial structure and possible investments. In addition, the port area in Brindisi was visited. Here, a comprehensive information was provided by the port authority about harbor management practices. Meanwhile, the Brindisi city was visited by the Fire Brigade, information was obtained on the fire brigade organization and its applications.

1birindisi 2birindisi 3birindfisi 4birindisi 5birindisi

 

manfolceneeee

Monfalcone / İtalya

Monfalcone Friuli-Venezia Giulia bölgesine bağlı Gorizia ilinin bir belediyesi ve kasabasıdır. Adriyatik Denizikuzeyinde Trieste körfezi sahilinde yer alır. Gemiler, uçaklar, tekstil, kimya üretiminde ve petrol rafinerisinde çok büyük bir endüstriye sahip olup İtalya’nın gemi inşa merkezidir. 2011 yılı Haziran ayında Brindisi ile birlikte Monfalcone'ye de ziyaret yapılmıştır.

Brindisi ve Monfalcone ile 26 Ekim 2011 Tarihinde “Kardeş Kent Anlaşması” imzalanmıştır.  Bu iki kent aynı zamanda Zonguldak'ın da kardeş kentleridir.

Monfalcone / Italy

 Monfalcone Friuli-Venezia is a municipality and town of Gorizia bound to the Giulia region. It is located on the coast of Trieste bay to the north of the Adriatic Sea. It has a very large industry in shipbuilding, aircraft, textile, chemical production and oil refinery, and it is the shipbuilding center of Italy. A visit to Monfalcone was made with Brindisi in June 2011. "Brotherhood Agreement" was signed with Brindisi and Monfalcone on October 26, 2011 These two cities are also the sister cities of Zonguldak.

1monfalcone 2monfalcone 3monfalcone 4monfalcone 5monfalcone

 

kecioren

Keçiören / TÜRKİYE

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Ankara Keçiören Belediyesi arasında 6 Nisan 2015 tarihinde Keçiören Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen bir tören ile kardeş şehir protokolü imzalanmıştır. Protokol imza töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak her iki belediyenin karşılıklı işbirliği ile bilgilerini paylaşacağını belirtti. Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar konu ile ilgili yaptığı açıklama da; “Sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliği sağlamak, belediyeler arasındaki maddi ve manevi bağları geliştirmek amacıyla Kdz. Ereğli Belediyesi ve Keçiören Belediyesi arasında Kardeş Belediye Protokolü imzalandı. Ayrıca ikili ilişkilere dayalı karşılıklı dayanışma ve fikir alışverişi, personeller arasındaki yazışma, bilgi alışverişi, eğitim gibi konularda, makine ve teknik konularda yardımlaşmayı sağlamak da imzalanan kardeş belediye protokolünün amaçları arasında yer almaktadır. İmzalanan bu protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi.”

Keçiören / TURKEY

The sister city protocol was signed between the Karadeniz Ereğli Municipality and Ankara Keçiören Municipality on 6 April 2015 at a ceremony held in Keçiören Municipality Meeting Hall. Speaking at the signing ceremony of the protocol, Keçioren Mayor Mustafa Ak stated that both municipalities will share their knowledge with each other in mutual cooperation. Zonguldak deputy Özcan Ulupınar made a statement on the subject; to provide social, cultural and economic cooperation, to develop material and spiritual ties between the municipalities Kdz. Ereğli Municipality and Keçioren Municipality signed the Protocol of Sister city. In addition, mutual solidarity and exchange based on bilateral relations, correspondence between personnel, exchange of information, education, etc. are also among the aims of the sister municipal protocol which is signed to provide help to the machinery and technical issues. Also he wished this protocol was to be auspicious.

 

Yan Görsel

yangorselyeni

Kurum Hakkında

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık.