Kardeş Kentler

Kardeş Kentler

Kdz Ereğli Belediyesi'nin halihazırda 5 ülkeden 6 kardeş kenti bulunmaktadır. Kardeş kentler; ülkeler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, şehirler ve halkları arasındaki karşılıklı ilişkileri güçlendirmek amacıyla birer köprü vazifesindedir.

"Kdz Ereğli Municipality has 6 sister cities in 5 countries. Sister cities; To develop social, cultural and economic cooperation among countries, and to strengthen mutual relations between cities and their peoples."

Bu bağlamda Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak şehrimizin uluslararası arenada tanınırlığını arttırmak amacıyla dünyanın farklı noktlarında bir çok kardeş kentle ilişkilerimizi geliştirmek gayesindeyiz.

Vizyonumuz, Karadeniz Ereğli’nin tüm dünyada bilinilirliğinin sağlanmasıdır.